تست زمین شناسی سوم و چهارم

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی

23 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )

24 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )

24 - تست محاسبه ی فاصله ی تراز . ( سال چهارم )

20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )

20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )

20 - حل مساله زمین شناسی سوم . ( رطوبت نسبی )

12 - تست زمین شناسی ( 6 )

سنگ های مرجانی

 

12 - جان داران به وجود آورنده ی سنگ های مرجانی در کدام محیط های دریایی ساکن بوده اند ؟ ( کنکوری + دانشگاهی + امتحانی )

1 ) سرد و کم عمق

2 ) گرم و کم عمق money-mouth

3 ) گرم و عمیق

4 ) سرد و خیلی عمیق

جدول زیر را به خاطر بسپارید .

تست زمین شناسی