زمین شناسی نفت

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی

16 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

16 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

برگرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .

برای دیدن در سایز اصلی روی عکس کلیک کنید .

16 - مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .

9 - تست تله نفتی ( 1 )

50 - در نقشه ی شماتیک ساختاری شکل زیر ، نوع تله ی نفتی کدام است ؟ ( ارشد مهندسی نفت - 1397 )

9 - تست تله ی نفتی ( 1 )

 

1 ) طاقدیس خوابیده

 

2 ) ناودیس خوابیده

 

3 ) طاقدیس نا متقارن wink

 

4 ) ناودیس نا متقارن