زمین شناخت 2017 | آموزش زمین شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی

38 - از عکس های روز / سیل در استان سیچوآن چین مردم را گرفتار کرده است .

از عکس های روز / سیل در استان سیچوآن چین مردم را گرفتار کرده است .

37 - نمایی از آبشار « سوپای » در آریزونای آمریکا که به جای رنگ همیشگی آبی و سبز ، گل‌آلود و قهوه ای شده است .

نمایی از آبشار « سو پای » در آریزونای آمریکا که به جای رنگ همیشگی آبی و سبز ، گل‌ آلود و قهوه ای شده است .
 
نمایی از آبشار « سوپای » در آریزونای آمریکا که به جای رنگ همیشگی آبی و سبز ، گل‌آلود و قهوه ای شده است .

36 - کارگر انتقال سبزی جات در بازار مانیل فیلیپین از فرصت استفاده کرده و روی موتورش چرتی می زند .

36 - کارگر انتقال سبزی جات در بازار مانیل فیلیپین از فرصت استفاده کرده و روی موتورش چرتی می زند .

36 - کارگر انتقال سبزی جات در بازار مانیل فیلیپین از فرصت استفاده کرده و روی موتورش چرتی می زند .

35 - از عکس های روز / چراغ های کاغذی در حاشیه ی یک فستیوال سنتی در ژاپن برای یاد بود رفتگان .

از عکس های روز / چراغ های کاغذی در حاشیه ی یک فستیوال سنتی در ژاپن برای یاد بود رفتگان .


از عکس های روز / چراغ های کاغذی در حاشیه یک فستیوال سنتی در ژاپن برای یاد بود رفتگان .