زمین شناخت 2017 | آموزش زمین شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی

34 - از عکس های روز / سیل شدید در شهر دهلی نو ، این اتوبوس را به این وضع انداخته است .

از عکس های روز / سیل شدید در شهر دهلی نو ، این اتوبوس را به این وضع انداخته است .
 
 
34 - از عکس های روز / سیل شدید در شهر دهلی نو ، این اتوبوس را به این وضع انداخته است .

33 - دانلود آهنگ من عاشقت شدم از مهران آتش .

33 - دانلود آهنگ من عاشقت شدم از مهران آتش .

33 - دانلود آهنگ عاشقت شدم از مهران آتش .

33 - دانلود آهنگ من عاشقت شدم از مهران آتش .

32 - نمونه سوال زیست دوازدهم ( پارت اول )

زیست دهم . آوند چوبی .

1 ) دانش مندی سویسی به نام میشر در سال 1899 .......... را کشف کرد . ( دِنا )

2 ) آیا می توان کشف دِنا توسط میشر را یک ترکیب زیستی جدید نامید ؟ بلی .

3 ) گریفیت باکتری شناسی ( انگلیسی - آلمانی ) بود . ( انگلیسی )

4 ) آدنین در نتایج به دست آمده در آزمایشات شارگاف برابر چه مقدار بود ؟ 0 / 31 .

5 ) اغلب پرو کاریوت ها فقط یک نقطه ی آغاز .......... در دِنا خود دارند . این نقطه در جایگاه خاصی از دِنا قرار دارد . در این قسمت دو رشته ی دِنا از هم .......... می شوند . ( همانند سازی - جدا )31 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی فرآوری مواد معدنی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی معدن )

دانلود جزوه ی امتحان نهایی فرآوری مواد معدنی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی معدن )

31 -  دانلود جزوه ی امتحان نهایی فرآوری مواد معدنی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی معدن )

ویرایش : 1 / 1 .

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

تاریخ آپدیت : 19 تیر 1397 .

تعداد صفحات : 17 عدد .

این جزوه به صورت سوال و جواب تهیه شده است .

برای دانلود این جزوه کلیک کنید .