زمین شناخت 2017 | اینفو جئولوژی اینفو جئولوژی : آموزش زمین شناسی پایه ، عمومی ، یازدهم ، سوم ، چهارم ، کنکوری ، امتحانی و ... . پیوند های موجود در وب پیج را دنبال کنید ، زیرا کلیه ی مطالب در داخل وب پیج قرار داده نمی شود . سوال های امتحانی در اسرع وقت و به مرور زمان به روز رسانی و کامل می گردند . کانال تلگرام ما : t.me/infogeology tag:http://rezaaliyari.ir 2018-10-21T08:13:47+01:00 mihanblog.com 12 - واحد های ژئومورفولوژی ایران . 2018-09-30T08:48:21+01:00 2018-09-30T08:48:21+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/12 رضا علیاری واحد های ژئومورفولوژی ایران .منبع : ژئومورفولوژی ایران ، علایی طالقانی ، محمود ، چاپ سوم ، 1384 ، نشر قومس ، تهران . طراحی : حمید رضا مهاجر - 1394 . واحد های ژئومورفولوژی ایران .
12 - واحد های ژئومورفولوژی ایران .

منبع : ژئومورفولوژی ایران ، علایی طالقانی ، محمود ، چاپ سوم ، 1384 ، نشر قومس ، تهران . طراحی : حمید رضا مهاجر - 1394 .
]]>
11 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:33:49+01:00 2018-09-25T13:33:49+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/11 رضا علیاری نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . جانور با رفتار ها یی مانند ........... و ........... به دیگران اعلام می کند که قلمرو متعلق به آن است . این رفتار ........... نام دارد . ( اجرای نمایش و تهاجم به دیگران - رفتار قلمرو خواهی ) ( ص 119 ) جا به جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران .......... نلم دارد . ( مهاجرت ) ( ص 119 ) برخی جانوران برای بقا ، در زمستان ، ............ دارند . ( خواب زمستانی ) ( ص 120 ) نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 جانور با رفتار ها یی مانند ........... و ........... به دیگران اعلام می کند که قلمرو متعلق به آن است . این رفتار ........... نام دارد . ( اجرای نمایش و تهاجم به دیگران - رفتار قلمرو خواهی ) ( ص 119 )

 جا به جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران .......... نلم دارد . ( مهاجرت ) ( ص 119 )

 برخی جانوران برای بقا ، در زمستان ، ............ دارند . ( خواب زمستانی ) ( ص 120 )
]]>
10 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:32:52+01:00 2018-09-25T13:32:52+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/10 رضا علیاری نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه ی کم تر ممکن شده است . ( درست - نادریت ) ( درست ) ( ص 91 ) چگونه امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه ی کم تر ممکن شده است ؟ این کار با وارد کردن ژن های تولید کننده ی بسپاری از این نوع مواد از باکتری به گیاه امکان پذیر می باشد . زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( ص 91 )&nbs نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه ی کم تر ممکن شده است . ( درست - نادریت ) ( درست ) ( ص 91 )

 چگونه امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، تولید پلاستیک های قابل تجزیه با صرف هزینه ی کم تر ممکن شده است ؟ این کار با وارد کردن ژن های تولید کننده ی بسپاری از این نوع مواد از باکتری به گیاه امکان پذیر می باشد . زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( ص 91 )

 زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( درست - نا درست ) ( درست ) ( ص 91 )

 امروزه استفاده از روش های .......... و .......... تحولات مهمی در زمینه ی تولید فرآوره های زیستی فراهم آورده است . ( زیست فناوری و مهندسی زنتیک ) ( ص 92 )

 زیست فناوری چیست ؟ به طور کلی به هر گونه فعالیت هوش مندانه ی آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده ، زیست فناوری گویند . و زیست فناوری یکی از فناوری های نوین زیستی است . ( ص 92 )

 به طور کلی به هر گونه فعالیت هوش مندانه ی آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده ، .......... گویند . ( زیست فناوری ) ( ص 92 )

 برای تاریخ چه ی زیست فناوری ، که از سال های بسیار دور آغاز شده است ، .......... دوره در نظر می گیرند ؛ 1 ) .......... . 2 ) .......... . 3 ) .......... . ( سه دوره . 1 ) زیست فناوری سنتی . 2 ) زیست فناوری کلاسیک . 3 ) زیست فناوری نوین . ) ( ص 92 )
]]>
9 - نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:31:49+01:00 2018-09-25T13:31:49+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/9 رضا علیاری نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . گلوکز در کدام دسته از مواد جای می گیرد ؟ مواد مغذی . ( ص 77 ) نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 گلوکز در کدام دسته از مواد جای می گیرد ؟ مواد مغذی . ( ص 77 )


]]>
8 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:30:35+01:00 2018-09-25T13:30:35+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/8 رضا علیاری نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . با همه تفاوت ها یی که بین ما و مثلاً زرافه وجود دارد ؛ انرژی مورد نیاز ما به شیوه ی .......... تأمین می شود . ( شیوه ی یکسانی از غذایی که می خوریم ) ( ص 63 ) چرا به اکسیژن نیاز مندیم ؟ ( با یک مثال ) نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرآیندی به نام تنفس یاخته ای است ؛ زیرا در این فرایند ATP تولید می شود . مثلاً انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای ، برای تشکیل مولکول ATP به کار می رود . ( ص 64 ) نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 با همه تفاوت ها یی که بین ما و مثلاً زرافه وجود دارد ؛ انرژی مورد نیاز ما به شیوه ی .......... تأمین می شود . ( شیوه ی یکسانی از غذایی که می خوریم ) ( ص 63 )

 چرا به اکسیژن نیاز مندیم ؟ ( با یک مثال ) نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرآیندی به نام تنفس یاخته ای است ؛ زیرا در این فرایند ATP تولید می شود . مثلاً انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای ، برای تشکیل مولکول ATP به کار می رود . ( ص 64 )
]]>
7 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:28:30+01:00 2018-09-25T13:28:30+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/7 رضا علیاری نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . در هر جمعیتی ، بعضی افراد ممکن است فرزندان بیش تری نسبت به بقیه داشته باشند یا این که اصلاً فرزندی نداشته باشند . این موضوع به .......... اشاره می کند ؛ که این خود از عواملی به حساب می آید که نشان دهنده ی از حالت تعادل خارج شدن جمعیت می باشد . ( رانش دگره ای ) ( ص 54 ) نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 در هر جمعیتی ، بعضی افراد ممکن است فرزندان بیش تری نسبت به بقیه داشته باشند یا این که اصلاً فرزندی نداشته باشند . این موضوع به .......... اشاره می کند ؛ که این خود از عواملی به حساب می آید که نشان دهنده ی از حالت تعادل خارج شدن جمعیت می باشد . ( رانش دگره ای ) ( ص 54 )
]]>
6 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 3 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:27:58+01:00 2018-09-25T13:27:58+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/6 رضا علیاری نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 3 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .قوانین بنیادی وراثت کشف ........... می باشد . ( گریگور مندل ) ( ص 37 )در علم ژن شناسی ، ویژگی های ارثی جان داران را .......... می نامند . ( صفت ) ( ص 38 ).......... ، شاخه ای از زیست شناسی است که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد . ( ژن شناسی ) ( ص 38 )به انواع مختلف یک صفت ، .......... آن صفت می گویند . ( شکل های ) ( ص 38 )به انواع مختلف یک صفت ، ( شکل - ویژگی ) های آن صفت می گویند . ( شکل ) ( ص نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 3 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

قوانین بنیادی وراثت کشف ........... می باشد . ( گریگور مندل ) ( ص 37 )

در علم ژن شناسی ، ویژگی های ارثی جان داران را .......... می نامند . ( صفت ) ( ص 38 )

.......... ، شاخه ای از زیست شناسی است که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد . ( ژن شناسی ) ( ص 38 )

به انواع مختلف یک صفت ، .......... آن صفت می گویند . ( شکل های ) ( ص 38 )

به انواع مختلف یک صفت ، ( شکل - ویژگی ) های آن صفت می گویند . ( شکل ) ( ص 38 )

]]>
5 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 2 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T13:26:48+01:00 2018-09-25T13:26:48+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/5 رضا علیاری نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 2 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . به طور کلی سرعت و مقدار .......... در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود . ( پروتیین سازی ) ( ص 32 ) به طور کلی .......... و .......... پروتیین سازی در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود . ( سرعت و مقدار ) ( ص 32 ) به فرآیند هایی که تعیین می کنند در چه هنگام ، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند و یا بیان نشوند ، فرآیند های ........... می گویند . ( تنظم بیان ژن ) ( ص 33 ) نمونه ی تنظیم نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 2 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 به طور کلی سرعت و مقدار .......... در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود . ( پروتیین سازی ) ( ص 32 )

 به طور کلی .......... و .......... پروتیین سازی در یاخته ها بسته به نیاز تنظیم می شود . ( سرعت و مقدار ) ( ص 32 )

 به فرآیند هایی که تعیین می کنند در چه هنگام ، به چه مقدار و کدام ژن ها بیان شوند و یا بیان نشوند ، فرآیند های ........... می گویند . ( تنظم بیان ژن ) ( ص 33 )

 نمونه ی تنظیم رو نویسی در پروکاریوت ها ، در نوعی باکتری به نام .......... شناخته شده است . ( اشریشیا کلای ) ( س 33 )

 قند مصرفی ترجیحی باکتری اشریشیا کلای .......... است . ( گلوکز ) ( ص 33 )
]]>
4 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 1 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 . 2018-09-25T08:43:21+01:00 2018-09-25T08:43:21+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/4 رضا علیاری نمونه سوال تألیفی امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 1 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .به روز شده : 4 مهر 1397 . ویژگی های بدن ما تحت فرمان .......... می باشند . ( هسته ) ( ص 2 ) عامل اصلی انتقال اطلاعات وراثتی ، مولکولِ .......... است . ( مولکولِ دِنا ) ( ص 3 ) نوکلییک اسید ها ، که شامل .......... و .......... هستند ، همگی بسپار ها یی ( پلیمر ها یی ) از واحد های تکرار شونده به نام ........... هستند . ( دئوکسی ریبونوکلییک اسید ( دِنا ) و ریبو نوکلیی نمونه سوال تألیفی امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 1 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

به روز شده : 4 مهر 1397 .


 ویژگی های بدن ما تحت فرمان .......... می باشند . ( هسته ) ( ص 2 )

 عامل اصلی انتقال اطلاعات وراثتی ، مولکولِ .......... است . ( مولکولِ دِنا ) ( ص 3 )

 نوکلییک اسید ها ، که شامل .......... و .......... هستند ، همگی بسپار ها یی ( پلیمر ها یی ) از واحد های تکرار شونده به نام ........... هستند . ( دئوکسی ریبونوکلییک اسید ( دِنا ) و ریبو نوکلییک اسید ( رِنا ) - نوکلئوتید ) ( ص 4 )


]]>
3 - گسل ( Fault ) 2018-09-21T11:30:37+01:00 2018-09-21T11:30:37+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/3 رضا علیاری تقسیم بندی انواع گسل ها به همراه آموزش تصویری متحرک .طراحی توسط دکتر محمدجعفر زمردیان و مجید ابراهیمی .گسل : یک سطح گسیختگی که در راستای آن جا به جایی رخ داده باشد .#آموزش_زمین_شناسی_یازدهم [http://www.aparat.com/v/h9NyC] تقسیم بندی انواع گسل ها به همراه آموزش تصویری متحرک .

طراحی توسط دکتر محمدجعفر زمردیان و مجید ابراهیمی .

گسل : یک سطح گسیختگی که در راستای آن جا به جایی رخ داده باشد .

#آموزش_زمین_شناسی_یازدهم

[http://www.aparat.com/v/h9NyC]
]]>
2 - دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم و چهارم . 2018-09-20T15:04:08+01:00 2018-09-20T15:04:08+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/2 رضا علیاری  دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم  و چهارم . ویرایش : 2 / 1 .تاریخ به روز آوری : 2 مهر 1397 . تهیه و تنظیم : رضا علیاری . تعداد صفحات : 90 عدد . ویرایش بعدی : دارد . توصیه : سوال ها به ترتیب و پشت سر هم خوانده شود . + این که جزوه های موجود در زمین شناخت 2017 به طور مداوم به روز رسانی می شوند . پس همیشه جزوه ی جدید را دانلود و مطالعه فرمایید . لینک دانلود جزوه ویرایش : 2 / 1 >> https://t.me/infogeology/123  دانلود جزوه ی امتحانی د . د . ت زیست شناسی سال سوم  و چهارم .

 ویرایش : 2 / 1 .

تاریخ به روز آوری : 2 مهر 1397 .

 تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

 تعداد صفحات : 90 عدد .

 ویرایش بعدی : دارد .

 توصیه : سوال ها به ترتیب و پشت سر هم خوانده شود . + این که جزوه های موجود در زمین شناخت 2017 به طور مداوم به روز رسانی می شوند . پس همیشه جزوه ی جدید را دانلود و مطالعه فرمایید .

 لینک دانلود جزوه ویرایش : 2 / 1 >> https://t.me/infogeology/123
]]>
1 - نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند 2018-09-20T14:30:40+01:00 2018-09-20T14:30:40+01:00 tag:http://rezaaliyari.ir/post/1 رضا علیاری [http://www.aparat.com/v/1uDhe]نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند / آتش فشان تفتان و بزمان به نقطه بحران رسیده‌اند ؟ایسلندی ‌ها چه طور دو روز قبل از فوران آتش فشان ، متوجه آن شدند ؟ / راه کاری برای گرفتن نبض آتش فشان دماوند . گفت و گو با دکتر فرخ توکلی ( مشاور رییس سازمان نقشه برداری کشور ) [http://www.aparat.com/v/1uDhe]

1 - نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند

نسخه ی ایسلندی برای رصد آتش فشان دماوند / آتش فشان تفتان و بزمان به نقطه بحران رسیده‌اند ؟

ایسلندی ‌ها چه طور دو روز قبل از فوران آتش فشان ، متوجه آن شدند ؟ / راه کاری برای گرفتن نبض آتش فشان دماوند .

 گفت و گو با دکتر فرخ توکلی ( مشاور رییس سازمان نقشه برداری کشور )
]]>