اکتشاف معدن

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی

30 - برنامه ی امتحان نهایی شهریور 1397 .

30 - برنامه ی امتحان نهایی شهریور 1397 .

30 - برنامه ی امتحان نهایی شهریور 1397 .

هوا شناسی سوم متوسطه . 05 / 06 / 1397 . دو شنبه . 8 صبح .

زیست شناسی ( 2 ) و آزمایشگاه سوم متوسطه . دو شنبه . 8 صبح .

زیست پیش چهارم متوسطه : 05 / 06 / 1397 . دو شنبه . 8 صبح .

فرآوری مواد معدنی سوم متوسطه . 05 / 06 / 1397 . دو شنبه . 8 صبح .

فناوری ساختمان های بتنی سوم متوسطه . 07 / 06 / 1397 . چهار شنبه . 8 صبح .

محیط زیست دریایی سوم متوسطه . 07 / 06 / 1397 . چهار شنبه . 8 صبح .

اکتشاف معدن سوم متوسطه . 07 / 06 / 1397 . چهار شنبه . 8 صبح .

مبانی اردار و وسایل کمک ناو بری سوم متوسطه . 12 / 06 / 1397 . دو شنبه . 8 صبح .

فناوری ساختمان های فلزی سوم متوسطه . 12 / 06 / 1397 . دو شنبه . 8 صبح .

زمین شناسی سوم متوسطه . 14 / 06 / 1397 . چهار شنبه . 8 صبح .

دانلود برنامه ی امتحان نهایی شهریور 1397 .

11 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )

11 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن ) ( سال سوم )

 

تاریخ ویرایش : 17 خرداد 1397 . ( به همراه سوال های امتحان نهایی خرداد 1397 )

 

شماره ویرایش : 2 / 0 .

 

تعداد صفحات : 24 عدد .

 

نوع : به صورت سوال و جواب .

 

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

 

دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )

 

9 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )